O nas

Zaczarowana Kraina jest tworzona przez pedagogów z pasją, kieruje nami przede wszystkim chęć podążania za dzieckiem. Naszym głównym celem jest towarzyszenie małemu człowiekowi w poznawaniu świata, odkrywaniu indywidualnych zdolności, kształtowaniu własnej osobowości. Tworzymy dzieciom warunki do samodzielnej, kreatywnej aktywności, dzięki czemu uczą się twórczego myślenia, podążania za własną ciekawością oraz współdziałania w grupie, budują swój własny system wartości. Naszym głównym zadaniem jest inspirowanie.

Zaczarowana Kraina jest miejscem, które:

– przyjmuje dzieci w wieku 2,5-6 lat.

– funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

– posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych oraz wsparcia pedagogicznego.

– jest tworzone z pasją przez ludzi, którzy zgodnie z założeniami pedagogiki Janusza Korczaka i Marii Montessori oraz Porozumienia bez Przemocy, opierają swoje działania na szacunku do dzieci i ich indywidualnych potrzeb.

Informacje dodatkowe:

Czesne: 550 zł (w tym wyżywienie 12 zł dziennie)

Wpisowe: 350 zł

Nasze inne placówki:

– Mali Odkrywcy – Lublin

– Mali odkrywcy 2 – Lublin

– Mali Odkrywcy – Poznań

Kliknij w logo by dowiedzieć się więcej:

Metodyka

Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają cudowną lekkość przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności, gdy są one przekazywane w sposób dla nich atrakcyjny. Dlatego w Zaczarowanej Krainie, podczas zajęć dydaktycznych stosujemy metody pracy oparte na samodzielnej działalności dziecka, eksperymentowaniu i doświadczaniu. A wszystko to w poszanowaniu indywidualnych potrzeb dziecka i tempa jego rozwoju. Realizując oczywiście aktualnie obowiązującą podstawę programową.