Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg

Rosenberg wychodzi z założenia, że emocje i sposób ich okazywania zawsze związane są z potrzebami. Według niego nie istnieją uczucia pozytywne i negatywne, a jedynie te wynikające z zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzeb. Dzieci nie posiadają umiejętności zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, dopiero się tego uczą. Dorośli pokazują im jak rozpoznać swoje emocje, nazwać je i odkryć ukryte za nimi potrzeby. Rosenberg jest twórcą Porozumienia bez Przemocy, które bazuje na czterech krokach, zmieniających sposób prowadzenia rozmowy, biorący pod uwagę potrzeby zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Krok 1: Obserwacja jako sposób widzenia rzeczy takimi, jakie one są. Podstawą jest wyzbycie się ocen, interpretacji, analizowania słów i działań

Krok 2: Mówienie o własnych uczuciach, które nam towarzyszą, kiedy słyszymy słowa przez kogoś wypowiedziane, czy kiedy obserwujemy jakąś sytuację.

Krok 3: Wyrażenie własnych potrzeb, które ukrywają się za nazwanymi uczuciami. Przekazywanie jasnego komunikatu, jakie są nasze oczekiwania.

Krok 4: Prośba jako określenie konkretnego działania, możliwego do realizacji w określonym czasie i określonej przestrzeni. Ten krok nie zawsze musi się pojawić. Czasem wystarczy wypowiedzieć, nazwać to, co czujemy i czego potrzebujemy, aby poczuć ulgę i zrozumienie.

Porozumienie bez przemocy opiera się zatem na:

– Świadomości uczuć i potrzeb

– Empatii

– Wzajemnym szacunku i rozumieniu

– Rozwiązywaniu konfliktów

– Akceptacji różnorodności