Zajęcia

Zajęcia dydaktyczne

Zdobywanie wiedzy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z aktualną podstawą programową, inspirują dzieci do poznawania otaczającego je świata, wzbudzają zainteresowanie, skłaniają do zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Prowadzone są w myśl zasady, że aby czegoś się nauczyć, najpierw należy to zrozumieć i doświadczyć.

Warsztaty twórczego myślenia

Zajęcia kreatywne

Podczas tych zajęć aktywność dzieci będą inspirować przygotowane przez prowadzącego opowiadania, rymowanki, zagadki lub układanki. Za pomocą różnych przedmiotów życia codziennego będziemy tworzyć własne kompozycje, pobudzając wyobraźnię, kształtować kreatywność i pomysłowość, ale przede wszystkim ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu oraz pokonywaniu napotkanych trudności.

Opieka logopedyczna

Zajęcia głosowe

Od pierwszych dni funkcjonowania Zaczarowanej Krainy będzie prowadzona diagnostyka problemów logopedycznych dzieci, a wszystko po to, aby sprostać ich potrzebom. Zajęcia logopedyczne będą organizowane w formie zajęć grupowych – profilaktycznych, ale przede wszystkim indywidualnych – terapeutycznych. Wszystkie działania związane z tą formą opieki będą bazowały na indywidualnych zainteresowaniach i zdolnościach dzieci.

Język angielski

Zdobywanie wiedzy

Zadaniem lektora nie będzie jedynie nauka języka obcego poprzez zabawę, słuchanie piosenek i opowiadań w języku angielskim. Zajęcia te to przede wszystkim rozbudzenie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej dzieci oraz budowanie ich pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na kolejnych etapach edukacyjnych.

Wsparcie pedagogiczne

Zdobywanie umiejętności

Wykorzystując materiały stworzone przez Marię Montessori dzieci będą w sposób spontaniczny poznawały otaczający je świat. Pomoce dydaktyczne pozwolą im zrozumieć jaki on jest, jak można go opisać, zdobyć umiejętności praktyczne, które pozwolą im stać się w pełni samodzielnymi. Podczas tych zajęć, dzieci będą także zdobywać wiedzę z zakresu przyrody, matematyki oraz ćwiczyć umiejętność czytania i pisania.

Zabawy na świeżym powietrzu

Zajęcia ruchowe

Dzieci podczas pobytu w Zaczarowanej Krainie codziennie będą przebywać na świeżym powietrzu. Będą miały wówczas czas na swobodna zabawę, ale także będą zachęcane do obserwowania i doświadczania przyrody. Będziemy wspólnie prowadzić mały ogródek, w którym dzieci wyhodują własne rośliny, bo najlepszym miejscem na rozmowy o ekologii jest sala dydaktyczna zorganizowana na świeżym powietrzu!