Piknik Rodzinny

Harmonogram spotkania (godziny podane orientacyjnie, prosimy o punktualne przybycie):

15:30 – 15:45 Przybycie Rodziców

15:45 Występ Dzieci, pożegnanie Smerfów

16:45 Poczęstunek i wspólne zabawy w Ogrodzie