Adaptacja

Adaptacja w Zaczarowanej Kranie opiera się na zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa, aby je uzyskać niezbędna jest ścisła współpraca rodziców z nauczycielami. Najważniejsze w tym trudnym dla dziecka czasie jest zrozumienie jego uczuć oraz zaspokajanie jego potrzeb przede wszystkim tych emocjonalnych. Niezależnie od wieku i nastawienia dziecka do nowego otocznia, dorośli powinni je wspierać – dać mu prawo do indywidualnego przeżywania adaptacji: bez bagatelizowania i porównywania z innymi, ze zrozumieniem i akceptacją dla różnych sposobów wyrażania własnych uczuć, bez zbędnego wydłużania i skracania tego procesu.

W Zaczarowanej Kraine zorganizowane zostaną dni adaptacyjne, podczas których dziecko w obecności rodzica / opiekuna będzie mogło zapoznać się ze wszystkimi pracownikami oraz dokładnie obejrzeć wszystkie zakamarki budynku. Podczas tych spotkań przeprowadzone zostaną zabawy integracyjne, zajęcia artystyczne, ale także zajęcia grupowe z języka angielskiego oraz logopedii. Będzie to doskonała możliwość przekonania się, jaką atmosferę i program działania gwarantuje nasz zespół.

Dla dzieci, które będą chciały dołączyć do grupy w trakcie roku szkolnego, organizowane będą spotkania adaptacyjne. Odbywać się one będą w jedną sobotę miesiąca. Podczas godzinnych zajęć dzieci będą mogły wspólnie pobawić się, ale także wziąć udział w twórczych zajęciach organizowanych przez zespół Zaczarowanej Krainy. Dla rodziców / opiekunów będzie to okazja do zapoznania się z programem nauczania oraz stosowanymi metodami.